Naši projekti

Više od 20 godina sudjelujemo u realizaciji biciklističkih projekata na području Hrvatske bilo kao pojedinci ili u sklopu udruga. Najčešće smo realizirali projekte u domeni razvoja cikloturističke infrastrukture i promocije.

Ukoliko trebate pomoć i partnera u realizaciji svog biciklističkog projekta slobodno nam se javite.

U nastavku predstavljamo nekoliko projekata koji su obilježili naše djelovanje.

Biciklističke rute i vožnje

S vremena na vrijeme, kada se vozimo na biciklu, susretnemo nešto lijepo, nešto što nas nasmiješi, razveseli, oduševi. Vjerujemo da je to vrijedno podijeliti s drugima. Zato na webu objavljujemo rute i vožnje koje smo prošli.

Rute i vožnje koje smo odbiciklirali možeš pronaći na našem blogu.

Biciklistička mreža Krapinsko – zagorske županije

U razdoblju 2013. – 2015. godine sudjelovali smo u projektu „Mreža biciklističkih turističkih ruta Krapinsko-zagorske županije“ u sklopu kojeg smo kreirali 21 biciklističku rutu ukupne dužine 688 km. Rute pokrivaju područje cijele županije. U sklopu projekta izrađene su četiri biciklističke karte.

Cilj projekta bio je osmisliti cjelovitu mrežu biciklističkih ruta prilagođenu najširem krugu korisnika. Mreža povezuje lokalitete interesantne i značajne za turiste ujedno uzimajući u obzir integraciju postojećih ruta. Projekt je provodila Krapinsko-zagorska županija.

Biciklistička mreža Karlovačke županije

U razdoblju 2013. – 2017. godine sudjelovali smo u projektu razvoja biciklističke mreže dijela Karlovačke županije. Na području sjevero-zapadnog dijela županije kreirali smo 36 ruta s preko 600 km dužine. U sklopu projekta izrađen je kartografski atlas s biciklističkim rutama.

Cilj projekta bio je osmisliti cjelovitu mrežu biciklističkih ruta prilagođenu turističkoj namjeni. Projekt je provela Turistička zajednica Karlovačke županije.

Biciklistička mreža Zagrebačke županije 

U razdoblju 2003. – 2011. godine sudjelovali smo u projektu razvoja biciklističke mreže Zagrebačke županije. Ovo je naš prvi projekt ovakvog karaktera. U sklopu projekta kreirane su 34 biciklističke rute (preko 1200 km) predstavljene na 13 karata.

Cilj projekta bio je osmisliti cjelovitu mrežu biciklističkih ruta koje će pokrivati cijelo područje Zagrebačke županije, te je ujedno među prvim projektima ovakvog opsega u Hrvatskoj. Projekt je provela Turistička zajednica Zagrebačke županije.

Ostali projekti

Registar biciklističkih ruta   |   Biciklistički vodič – Središnja Hrvatska, Slavonija, Baranja i zapadni Srijem  |   Biciklističke rute TZ Benkovac   |   Biciklističke rute TZ Konavle  |   Biciklističke rute TZ Starigrad Paklenica   |   Biciklistička ruta Iron Curtain Trail – Hrvatska   |   Internetski portal biciklističkih ruta Pedala